Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Zaprasza do składania oferty na realizację dostawy aparatury naukowo-badawczej tj.
1. Koleinomierz mały dwustanowiskowy (badanie próbek metodą w wodzie i w powietrzu)
2. Precyzyjna zagęszczarka laboratoryjna do próbek MMA + akcesoria
3. Uniwersalna prasa wytrzymałościowa
4. Mieszalnik laboratoryjny do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

w ramach realizacji Projekt pt. „Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej”(akronim: kompasfalt)w ramach II konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Powyższa aparatura naukowo-badawcza musi spełniać wymagania zgodne z załącznikiem nr 2
Termin składania zapytania ofertowego mija 10.01.2020r.
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Zakładowa 17 , 26-085 Nowiny ( sekretariat)
lub drogą elektroniczną na adres e-mail laboratorium@dukt.info.pl
Kryteria oceny ofert: zgodnie z załącznikiem nr 3
Do oferty należy dołączyć wszystkie podpisane załączniki.
Osoba do kontaktu:
Maciej Michalec 692-076-573
Zamawiający nie uznaje składania ofert na poszczególne aparatury, lecz na całość zamówienia.