kontakt

Biuro

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny
NIP: 959-198-26-59

Telefon: 41 345 26 01
Email: biuro@dukt.info.pl
Fax: 41 366 76 33

Dyrektor

Marcin Kasprzyk

Telefon: +48 508 197 814
Email: m.kasprzyk@dukt.info.pl

Dział realizacji robót
remonty i odtworzenia
nawierzchni bitumicznych

Zbigniew Dudek

Telefon: +48 600 431 402

Roboty nawierzchniowe

Sylwester Adamczyk

Telefon: +48 668 166 079

Dział przygotowania produkcji

Kamil Wesołowski

Telefon: +48 668 166 105

Kierownik wytwórni mas bitumicznych
Baza sprzętu i transportu

Jarosław Gajos

Telefon: +48 662 177 794
Email: j.gajos@dukt.info.pl

Księgowość

Barbara Modras
Małgorzata Kosmala

Telefon: 41 345 26 01 wew. 23
Email: ksiegowosc@dukt.info.pl