laboratorium

Kompleksową obsługą inwestycji drogowych na etapie projektowania, podczas realizacji jak i po ich zakończeniu, w zakresie prowadzenia badań i pomiarów laboratoryjnych, polowych oraz doradztwa technologicznego zapewnia Laboratorium EXPERT.